wtorek, 27 października 2015

PowerShell: instalacja kontrolera domeny

We wcześniejszym poście dotyczącym PowerShell (PowerShell: podstawy - cz.1) opisałem sposób sprawdzenia oraz zmiany nazwy komputera, później był drugi krótki post (PowerShell: Prosty reset hasła).

W tym poście przedstawię przykładowe kroki prowadzące do uruchomienia kontrolera domeny. Szczególnie przydatne dla osób działających na wersji Core system Windows Server. Przyda się także dla osób leniwych, które mają okazję/potrzebę uruchamiać co jakiś czas maszynę do testów i nie chce im się przeklikiwać przez to całe GUI - to ja.


Krok pierwszy - zmiana nazwy

Uruchamiamy konsolę PowerShell z rozszeżonymi uprawnieniami i zmieniamy nazwę komputera przy pomocy polecenia

Rename-Computer -NewName nazwa
Po restarcie weryfikujemy, że wszystko jest ok:

$env:COMPUTERNAME

Krok drugi - konfiguracja interfejsu sieciowego

Na potrzeby dalszych działań konieczne będzie skonfigurowanie adresu IP oraz DNS. Zrobimy to korzystając z trzech poleceń - odpowiednio:

Get-NetAdapter

New-NetIPAddress

Set-DNSClientServerAddress


Krok trzeci - instalacja AD Domain Services

Instalacja roli serwera Active Directory Domain Services:
Install-WindowsFeature -Name ad-domain-servicesKrok czwarty - promocja serwera na kontroler domeny (DC)

Wykonywane przy pomocy polecenia:
Install-ADDSForest

To o czym należy pamiętać, to hasło dla lokalnego konta Administrator - nie może być puste.Po wykonaniu promocji serwera konieczny jest jego restart. Restart wykona się automatycznie, chyba, że skorzystamy z parametru -NoRebootOnCompletion. Wtedy jednak konieczne będzie wykonanie restartu ręcznie:

shutdown /f /t 180 /r /c "restart after ocean.local DC promotion" /d p:2:4
(przy tym warto pamiętać o umieszczeniu komentarza i opisu powodu restartu - w powyższym wypadku: “Operating System: Reconfiguration (Planned)”)

 Po wykonaniu promocji serwera na pierwszy DC wszystkie lokalne konta zostają przeniesione do AD, a konto lokalne Administrator staje się kontem domenowym. W przypadku gdy jest to kolejny kontroler domeny - wszystkie konta lokalne zostaną wyłączone.

1 komentarz:

  1. należy pamiętać o:
    New-NetRoute -interfaceindex 12 -NextHop "192.168.48.1" -destinationprefix "0.0.0.0/0"

    OdpowiedzUsuń