sobota, 25 lipca 2015

Moja malinka - część 3: jak robić zrzuty ekranu
Wykonanie dokumentacji działań wykonywanych na Raspberry Pi często pociąga za sobą wykorzystanie zrzutów ekranu. W przypadku połączenia zdalnego najprościej wykonywać zrzuty ekranu z poziomu systemu łączącego się do nazej malinki.
W przypadku gdy praca przebiega bezpośrednio na urządzeniu należy użyć odpowiedniego programu. Jest nim scrot.


Zanim zaczniemy: instalacja

Pierwszym krokiem, który wykonujemy jest instalacja narzędzia scrot. W celu instalacji potrzebne jest połączenie internetowe. Instalację wykonujemy poprzez standardowe wywołanie apt-get:

sudo apt-get install scrot

sudo apt-get install scrot

Podstawowe użycie

Najprostszy sposób użycia to wywołanie polecenia:

scrot

Dzięki powyższemu utworzyliśmy plik "2015-07-25-120912_800x600_scrot.png" (data, czas, rozdzielczość). Możemy wymusić konkretną nazwę pliku, poprzez polecenie:

scrot nazwa.png

Polecenie nie zadziała, jeśli nie podamy rozszerzenia dla pliku (w tym wypadku ".png"). Format pliku ze zrzutem ekranu można ustalić zmieniając rozszerzenie (np. ".gif", ".jpeg").


Zapis pliku w określonej lokalizacji

Określić gdzie zapisywać plik zrzutu ekranu można przy użyciu polecenia:

scrot /home/pi/Desktop/nazwa.png

Należy pamiętać, że gdy decydujemysię na określenielokalizacji zapisywanego pliku, konieczne jest także podaniejego nazwy. Poniższa komenda wygeneruje bład:

scrot /home/pi/Desktop/

Zrzut ekranu z opóźnieniem

Możemy wykonać zrzut ekranu z opóźnieniem. Służy do tego parametr -d <sekund>
Poniżej opóźniamy zrzut ekranu o 15 sekund:

scrot -d 15

i do tego można dodać parametr odliczania:

scrot -cd 15

Zrzut fragmentu ekranu

zapisanie dowolnego prostokątnego fragmentu ekranu

Do wykonania zrzutu fragmentu ekranu używamy parametru -s

scrot -s

Gdzie po wydaniu polecenia zaznaczamy fragment ekranu.

zapisanie obrazu bieżącego okna

Zapisanie zrztu ekranu bieżącego okan wykonujemy poprzez użycie parametru -u

scrot -u

Ustalenie jakości obrazu oraz miniatury zrzutu ekranu

Jakość obrazu definiujemy wykorzystjąc parametr -q X, gdzie X określa procentową wartośc jakości (domyślnie 75), przykład użycia poniżej:

scrot -q 80

Dodatkowo możemy wygenerować zrzut ekranu oraz jego miniaturkę, służy do tego parametr -t X, gdzie X określa procentową wielkość obrazu. Przykładowo, gdy uruchomimy:

scrot -t 25 ekran.png

utworzone zostaną pliki ekran.png i ekran-thumb.png.

 

Inne


Wykonanie instrukcji bezpośrednio po zrobieniu zrzutu ekranu - skorzystamy do tego z parametru -e.
Aby sprawdzić bieżącą wersję programu uruchamiamy go z parametrem -v.

 

Parametry określające nazwę pliku

Do zmiany standardu nazwy pliku służy grupa parametrów poprzedzonych znakiem $. Należą do niej:
$f   ścieżka/nazwa pliku obrazu (ignorowane gdy użyte w nazwie obrazu),
$m ścieżka/nazwa pliku miniatury,
$n nazwa pliku obrazu (ignorowane gdy użyte w nazwie obrazu),
$s wielkoś obrazu, w bajtachimage (ignorowane gdy użyte w nazwie obrazu),
$p rozmiar obrazu w pikselach,
$h wysokość obrazu,
$w szerokośc obrazu,
$t format pliku obrazu,
$$ wypisuje znak $,
\n wypisuje nową linię (ignorowane gdy użyte w nazwie obrazu).

Przykład:

scrot '%Y-%m-%d__scrot.png' -e 'mv $f ~/home/pi/Desktop/'

powyższa komenda utworzy nam plik obrazu o nazwie w rodzaju: 2015-07-25_800x600_scrot.png i przeniesie go do katalogu Desktop.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz